A A A
Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

Kennis moet stromen

Om innovaties van de Nederlandse water- en technologiesector beter zichtbaar te maken en sneller op de markt te brengen, werken onderwijs- en onderzoeksinstellingen, overheden en ondernemers in de regio Zuid-Holland sinds 2012 samen in het Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water, kortweg VPdelta. Het programma bevindt zich in de tweede fase (2016 -2019).
 

Startup Rain(a)Way plaveit de weg

Na regen komt succes: startup Rain(a)Way plaveit de weg

Door de grote oppervlakten betegeling en beton in steden dringt het regenwater moeilijk de grond in. Hierdoor kan de bodem uitdrogen, terwijl op de straten tijdens piekbuien wateroverlast ontstaat.

Lees meer

SLAM DAM keert water met water

SLAM DAM keert water met water

Door de verwachting van extreem hoge waterstanden en harde wind op 13 januari 2017, dreigden dijken en havens niet al het water tegen te kunnen houden.

Lees meer

Waterschap Rivierenland partner in VPdelta

Lees meer

Contact

Lees meer

Nieuws

Geplaatst op:
17 januari 2017

Delftse startup ShoreMonitoring helpt mee om woonboten Gennep los te krijgen

Geplaatst op:
17 januari 2017

Wind en springtij ideale omstandigheden demo tijdelijke dam SlamDam