A A A
Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

Waterlab

Informatie over waterbewegingen in de stad helpt beheerders om overlast tegen te gaan en een veilige, aangename leefomgeving te scheppen. Het Science Centre in Delft biedt onderdak aan het WaterLab: een combinatie van een fysieke ruimte en een interactief digitaal platform. Burgers en m.n. scholieren verzamelen data met behulp van weerstations.  

Het WaterLab faciliteert samenwerking via citizen science (burgers verzamelen data) en de uitwisseling van informatie tussen waterbeheerders, kennisinstellingen en burgers ten bate van concrete wateropgaven. Nieuwe methoden en technieken van start-ups worden er getest en gedemonstreerd. Daarnaast biedt het WaterLab gelegenheid voor praktijkonderzoek door en educatie van scholieren in het basis- en middelbaar onderwijs. Meer informatie over het WaterLab vind je hier

Startups
Onder de vleugels van VPdelta werken vele startups en grownups aan de ontwikkeling van veelbelovende innovatieve producten. Klik hier voor meer informatie over de start-ups. 

Contact
Wilt u het WaterLab bezoeken of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. We wisselen graag met u van gedachten.