A A A
Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

WaterLab

Informatie over waterbewegingen in de stad helpt beheerders om overlast tegen te gaan en een veilige, aangename leefomgeving te scheppen. Het Science Centre in Delft biedt onderdak aan het WaterLab: een combinatie van een fysieke ruimte en een interactief digitaal platform. Burgers en m.n. scholieren verzamelen data met behulp van weerstations.

Het WaterLab faciliteert samenwerking via citizen science (burgers verzamelen data en doen onderzoek) en de uitwisseling van informatie tussen waterbeheerders, kennisinstellingen en burgers ten bate van concrete wateropgaven. Nieuwe methoden en technieken van start-ups worden er getest en gedemonstreerd.

Daarnaast biedt het WaterLab gelegenheid voor praktijkonderzoek door en educatie van scholieren in het basis- en middelbaar onderwijs. Meer informatie daarover vind je hier
Het WaterLab is een samenwerking tussen VPdelta, het Science Centre Delft, Hoogheemraadschap Delfland en IHE Delft.

Startups
Onder de vleugels van VPdelta werken vele startups en grownups aan de ontwikkeling van veelbelovende innovatieve producten. Klik hier voor meer informatie over de start-ups. 

Contact
Wilt u het WaterLab bezoeken, wilt u een citizen science project opzetten of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. We wisselen graag met u van gedachten.

 

Huidige projecten
 

Wat zit er in het Water
In het project Wat zit er in het Water nemen kinderen een sample pakketje mee op vakantie, die ze gevuld met zwemwater weer mee terug nemen naar Delft. De samples worden dan onderzocht naar antibiotica resistentie. 

Meedoen? Haal je onderzoekspakketje op om 1 juli tussen 11.00-12.00 uur. Mocht dit niet lukken kan je na 1 juli je pakketje bij de kassa van het Science Centre ophalen! Kom je terug van vakantie, dan is er elke vrijdagochtend van 10-12 vanaf 14 juli tot 11 augustus de mogelijkheid om je sample in te leveren en te analyseren.

Check de Stadsvergroening
Het project Check de Stadsvergroening, dat vanaf september samen met scholen zal worden ontwikkeld, zal samen met scholieren en wijkbewoners meten in hoeverre maatregelen ter vergroening wateroverlast in de stad verminderen.