A A A
Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.
Delta story

Interview Vislift John van Boxel: Innovatieve vismigratie

Interview Vislift John van Boxel: Innovatieve vismigratie

Bij een vispassage Smart Vislift op een aftakking van de Linge vertelt John van Boxel over de Smart Vislift. In de Linge komen elf vispassages van Vislift bv. De Linge is met haar 108 km de langste rivier van Nederland en valt voor een groot deel onder de Natura 2000 (Lingestreek, 2020). In vijftig jaar zijn migrerende zoetwatervissenpopulaties in Europa met meer dan 70% afgenomen (WNF, 2020). Door de klimaatcrisis stijgt de zeespiegel en wordt Nederland getreiterd met bodemdaling. Waterbeheerders moeten er alles aan doen om het water tegen te houden. Door grotere droogte moet er ook meer water vast worden gehouden en is er een groot klimaat- dynamiek in het watersysteem ontstaan. Er liggen door Nederland zo’n 40.000 gemalen en sluizen. Om de kilometer komen migrerende vissen in Europa een barrière tegen (WNF, 2019). De visstand is door de volgebouwde rivieren en kanalen drastisch afgenomen. Daarom zijn waterbeheerders jaren geleden al begonnen met het migreerbaar maken van deze waterbeheerobjecten. Volgens John moest er een vispassage komen die voldeed aan de moderne tijd en de daarbij behorende technologieën, een vispassage die naar zijn waterbeheerder communiceert en leert van de wensen van de migrerende voorbijgangers: vissen.

Lees meer

WaterStraat koppelt studenten aan ondernemers

WaterStraat koppelt studenten aan ondernemers

Deze zomer zijn in samenwerking met een aantal WaterStraatondernemers meerdere stagevacatures opgesteld. De ervaringen met de gemaakte ‘matches’, hebben tot dusver alle verwachtingen overtroffen. "De koppeling met wetenschap is voor mij precies waar de WaterStraat voor bedoeld is."

Lees meer

Dijkonderzoek voor waterveiligheid op Flood Proof Holland

Dijkonderzoek voor waterveiligheid op Flood Proof Holland

Weer of geen weer, op de Delftse polder Flood Proof Holland wordt volop geëxperimenteerd. Hier ligt een testdijk waar diverse onderzoeken plaatsvinden. Hoe weerstaat een afdeklaag van klei, leem of zand overloop over een dijk bij extreem hoog water?

Lees meer
Selecteren op:

Het dak op voor klimaatadaptatie

Delft krijgt er een polder bij, maar dan op het dak. Midden op de campus van de TU Delft wordt het platte dak van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CITG) omgetoverd tot plek om regenwater op te vangen, vast te houden en vertraagd af te voeren. Het groene dak draagt bij aan energiebesparing door isolatie en duurzaam gebruik van water en dient als onderzoeks- en testlocatie voor stadslandbouw.

Lees meer
Het dak op voor klimaatadaptatie
urban

Bodem biedt zee aan ruimte

De langdurige droge zomer van dit jaar was een dagelijks gespreksonderwerp. Om problemen in de toekomst te voorkomen, kan er in Nederland meer water vastgehouden worden voor droge perioden. Koen Zuurbier, onderzoeker geohydrologie bij KWR, pleit voor wateropslag in de bodem.

Lees meer
Bodem biedt zee aan ruimte
urban

Nederlandse startups over de grens

Er is geen land ter wereld dat op een klein oppervlakte als Nederland zoveel universiteiten, kennisinstituten en bedrijven heeft die zich bezighouden met het thema water. We zijn ondernemend en beschikken over een enorme dosis innovatiekracht. Het besef groeit dat Nederland juist met die innovaties een bijdrage kan leveren aan de wereldwijde wateruitdagingen.

Lees meer
Nederlandse startups over de grens
international

Studenten onderzoeken waterkwaliteit in Blijdorp

Ruim 70 eerstejaars watermanagement studenten van de Hogeschool Rotterdam onderzochten voor hun allereerste praktijkonderzoek de waterkwaliteit in de diergaarde Blijdorp, één van de proeftuinen van VPdelta. Zij namen o.a. de dierenverblijven van de grootste ‘vervuilers’ onder de loep: de neushoorns en de pelikanen.

Lees meer
Studenten onderzoeken waterkwaliteit in Blijdorp
smart

Proeftuinen helpen bij zoektocht naar oplossingen

Voor klimaatbestendige innovaties is, op initiatief van het Hoogheemraadschap van Delfland, The Green Village en VPdelta, een levensechte testomgeving gerealiseerd: de WaterStraat. Hier testen bedrijven hun ideeën in de praktijk.

Lees meer
Proeftuinen helpen bij zoektocht naar oplossingen
urban

Drijvend bouwen: Een zee aan ruimte

In 2050 leven er ongeveer negen miljard mensen op aarde, de druk op steden en natuurgebieden neemt toe. Bovendien stijgt de zeespiegel door klimaatverandering. Dit levert vooral problemen op in de dichtbevolkte delta’s. Bouwen op het water kan een oplossing zijn.

Lees meer
Drijvend bouwen: Een zee aan ruimte
safe

Presteren onder (water)druk

In dichte mist ramde een Duits binnenvaartschip de stuw in de Maas bij Grave (Limburg). Deze botsing zorgde voor een scheur waardoor het waterpeil in de rivier tot een kritiek laag niveau zakte en scheepvaartverkeer tussen Sambeek en Grave onmogelijk werd. Daarnaast kwamen woonboten bij de haven van Heijen/Gennep en in de Paesplas schuin te liggen.

Lees meer
Presteren onder (water)druk
safe

Making Waves op de Afsluitdijk

Donderdag 7 september vond het Making Waves event plaats op de Afsluitdijk. Een uniek evenement met keynotes van niemand minder dan Kofi Annan, Melanie Schultz van Haegen en Tom Middendorp. Daarnaast presenteerden 25 innovatoren hun visies, concepten en oplossingen aan een groot publiek.

Lees meer
Making Waves op de Afsluitdijk
international

Speciale drones voor volledige meting van waterkwaliteit

Het zoontje van Floris Boogaard, medeoprichter van startup INDYMO, werd gefascineerd door een folder met afbeeldingen van vliegtuigjes en onderzeeërs. Dit was de trigger die Boogaard nodig had: “Wat als we drones voor onder water gebruiken om onderzoek te doen naar waterkwaliteit?”

Lees meer
Speciale drones voor volledige meting van waterkwaliteit
smart

Pitches (pre)startups Challenging Blue Monday

Zeven (pre) startups presenteerden hun innovatie aan het publiek in YES!Delft tijdens Challenging Blue Monday. Bekijk ze hier terug!

Lees meer
Pitches (pre)startups Challenging Blue Monday
international

Partners voor Water: Innovaties voor slimme metingen in Myanmar

De Myanmarese ministeries van Landbouw, Milieu en Transport hebben behoefte aan meer data en informatie om adequaat de meest duurzame oplossingen voor hun water- en resourcemanagement te kiezen. Om die gegevens te verzamelen werken zij samen met TU Delft en de partners van VPdelta.

Lees meer
Partners voor Water: Innovaties voor slimme metingen in Myanmar
international

Na regen komt succes: startup Rain(a)Way plaveit de weg

Door de grote oppervlakten betegeling en beton in steden dringt het regenwater moeilijk de grond in. Hierdoor kan de bodem uitdrogen, terwijl op de straten tijdens piekbuien wateroverlast ontstaat.

Lees meer
Na regen komt succes: startup Rain(a)Way plaveit de weg
urban

SLAM DAM keert water met water

Door de verwachting van extreem hoge waterstanden en harde wind op 13 januari 2017, dreigden dijken en havens niet al het water tegen te kunnen houden.

Lees meer
SLAM DAM keert water met water
smart

Mobiele Dijken kan waterdruk aan

In dichte mist ramde een Duits binnenvaartschip eind 2016 de stuw in de Maas bij Grave (Limburg). Door de scheur die daardoor ontstond, zakte het waterpeil in de rivier tot een kritiek laag niveau.

Lees meer
Mobiele Dijken kan waterdruk aan
safe