A A A
Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.
Drijvend bouwen: Een zee aan ruimte

Drijvend bouwen: Een zee aan ruimte

In 2050 leven er ongeveer negen miljard mensen op aarde, de druk op steden en natuurgebieden neemt toe. Bovendien stijgt de zeespiegel door klimaatverandering. Dit levert vooral problemen op in de dichtbevolkte delta’s. Bouwen op het water kan een oplossing zijn.

 

Het water op

Rutger de Graaf, ondernemer en specialist in waterinnovaties, is overtuigd van deze oplossing: “De druk op de omgeving neemt toe, terwijl er letterlijk nog een zee aan ongebruikte ruimte is. Dit water kan benut worden om op te wonen, voor voedselvoorziening, energiewinning, om afvalstoffen te verwerken en om de leefomgeving te verbeteren.”


Blauwe revolutie

Ruim tien jaar werkt De Graaf met zijn bedrijven DeltaSync en Blue21 aan innovaties voor bouwen op het water. In die tijd werden concrete projecten gerealiseerd zoals het drijvend paviljoen in Rotterdam en de Drijvende Eco-woningen in de Harnaschpolder Delft. Hij droomt over een wereld met grootschalige drijvende steden waar heel veel mensen wonen. “Hoe mooi is het om de drijvende steden te gaan gebruiken als onderdeel in een duurzame economie! Een drijvende stad met alles erop en eraan. Het gebruik van water voor productie van voedsel, energie en de bouw van drijvende steden noem ik de Blue Revolution. Ik zie het als een grote stap in de ontwikkeling van de mensheid.”

 

Van droom naar realiteit

De Graaf is niet de enige die droomt over drijvende oplossingen. Diverse ondernemers in binnen- en buitenland zetten met ondersteuning van overheden concrete projecten op. Of het nu gaat om drijvende woningen, algenplantages, windenergie of toiletten, je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt objecten laten drijven. Zo verbond VPdelta hun partner waterschap Rivierenland aan Blue21 en realiseren zij gezamenlijk met de TU Delft en HakkersBV het project INNOvatieve ZOnnepanelen op Water. Een innovatieve manier voor het winnen van zonne-energie op wateroppervlak, namelijk met drijvende zonnepanelen.

 

Vergroening op het water

Ook ondernemer Tieme Haddeman ziet grote kansen. Bij hem plantte vier jaar geleden een idee in zijn hoofd dat hem niet meer losliet. Al turend over het Rotterdamse Buizengat vanuit zijn appartement zag hij vooral beton, water en nergens groen. Zijn hoveniershart schreeuwde om meer groen in de stad. Hij zag drijvende perken en bomen als de boost die Rotterdam nodig had en startte zijn bedrijf Urban Deltas. Samen met VPdelta, de gemeente Rotterdam en studenten is gewerkt aan twee drijvende groene eilanden. Het bleek naast een lust voor het oog ook een plek te zijn waar vissen graag vertoeven. Het drijvend groen trok de aandacht. Haddeman: “In opdracht van Rijkswaterstaat maakte ik een drijvend plateau van 300 m2 vol oeverplanten in het Buizengat in Rotterdam.” Het bleek het begin van vele mooie drijvende initiatieven met als meest recente trots het werelds eerste drijvende toilet in Bangladesh. Haddeman: “Het toilet is volledig duurzaam en zelfvoorzienend, omringd met planten waarvan de wortels het afvalwater zuiveren naar schoon water. Zo wordt het afvalwater niet vermengd met het oppervlaktewater waar het toilet in drijft.”

 

Klimaatverandering

Naast mondiale bevolkingsgroei en de concentratie van die groei in deltagebieden lijkt er een derde component te zijn die de interesse in wonen en leven op het water vergroot: klimaatverandering. De Graaf: “Ieder waterschap heeft last van de steeds intensievere buien die tot wateroverlast leiden en meer droge zomers met verdroging tot gevolg. Waterschappen moeten nu een gigantische capaciteit aan extra waterberging aanleggen daar waar de ruimte toch al schaars en dus kostbaar is. Een oplossing kan dan zijn die waterberging te combineren met bijvoorbeeld woningbouw. Dit kan door drijvende woningen te bouwen in noodoverloopgebieden, maar ook door nieuwe waterberging aan te leggen en nieuwbouw drijvend uit te voeren.”

 

Drijvende woningen

Voor de gemeente Rotterdam speelt vooral de uitdaging de voeten droog te houden. Daarvoor werken zij samen met verschillende ondernemers. Met het architectenbureau en ontwikkelaar Public Domain Architects ontwikkelt de gemeente in de Nassauhaven achttien innovatieve havenlofts en een natuurvriendelijke oever. Volgens projectleider Merel Beerthuizen is het uniek dat deze woningen niet alleen zullen gaan drijven, maar bovendien duurzaam zijn. “De woningen bewegen mee met de getijden, zo’n 1,5 meter op en neer. De huizen zijn in trek, want alle lofts zijn verkocht. Wie wil dat nou niet, een aanlegsteiger naast de deur en uitzicht op de natuurvriendelijke oever?” Heeft drijvend wonen dus de toekomst? Beerthuizen: “Rotterdam heeft veel meer geschikte plekken om te experimenteren met drijvend bouwen. De Havenlofts in de Nassauhaven zijn nog maar het begin!”

Dit verhaal is geplaatst in Het Waterschap, een uitgave van de Unie van Waterschappen. Download hier de PDF.

 

Deze Delta Story kwam tot stand in samenwerking met:

Rutger de Graaf, ondernemer, lector Waterinnovatie
www.blue21.nl
www.indymo.nl

Tieme Haddeman, ondernemer
www.urban-green.nl
www.urbandeltas.com
www.urbanwetlands.nl

Gemeente Rotterdam
Merel Beerthuizen, Projectmanager Drijvende woningen en natuurvriendelijke oever Nassauhaven
www.rotterdam.nl/nassauhaven

Architect en ontwikkelaar Havenlofts Nassauhaven
www.publicdomainarchitecten.nl

Waterschap Rivierenland, Blue21, TU Delft, Hakkers BV
INNOZOWA
www.innozowa.nl