A A A
Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.
Mobiele Dijken kan waterdruk aan

Mobiele Dijken kan waterdruk aan

In dichte mist ramde een Duits binnenvaartschip eind 2016 de stuw in de Maas bij Grave (Limburg). Door de scheur die daardoor ontstond, zakte het waterpeil in de rivier tot een kritiek laag niveau. Binnen een paar dagen was scheepvaartverkeer tussen Sambeek en Grave niet meer mogelijk. Woonboten bij de haven van Heijen/Gennep en in de Paesplas kwamen schuin te liggen en dreigden water te maken. Dirk Bon en Bart Burggraaf van startup Mobiele Dijken, brachten een snelle nooddijk aan om het waterpeil in de haven weer op niveau te krijgen.

 

Calamiteit keren

“Op verzoek van Rijkswaterstaat legden we op vrijdag 13 januari 2017 een tijdelijke dijk aan van 7 meter breed, 3,5 meter hoog en 74 meter lang. We vullen de compartimenten van de dijken met water, en keren water dus met water. Het opzetten kan met twee tot vier man en tot een waterhoogte van 150 cm hebben wij geen zware machines nodig.” Bochten, hoogteverschillen en verschillende ondergronden oefenen extra druk uit op de dijken. Het speciaal ontworpen en gepatenteerde net om de met water gevulde compartimenten heen vangt al die druk op en verdeeld die weer.   
“Het is zeer belangrijk dat de stijging naar het oorspronkelijk waterpeil van +7.90 NAP rustig aan gebeurt. Dit voorkomt dat de landtong, die de haven afsluit van de Maas, onder die druk kapot gaat. Door de langzame stijging kunnen de boten gecontroleerd los komen. Om te kunnen starten met het geleidelijk laten stijgen van het waterpeil, moest de nooddijk eerst hoog en sterk genoeg zijn.” Binnen vier uur stond de nooddijk en kon Rijkswaterstaat extra water in de haven pompen.” Toen het waterpeil weer begon te stijgen, kwamen de boten los. Deze konden, indien gewenst, worden versleept naar een veiligere plek. Scheefliggende woonboten lagen binnen twee, drie dagen weer recht. “We hebben gedemonstreerd dat wij snel een stabiele waterkering kunnen maken met een goede veiligheidsmarge.”

Productontwikkeling en samenwerking

Dirk Bon is erg enthousiast over de zeer snelle en efficiënte samenwerking met Hans Brinkhof, de technisch manager van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en met aannemer Liebregts: “We hadden net samen met de firma Liebregts onze nieuwe, hogere versie van de Mobiele Dijken gelanceerd bij een opdracht tussen Gent en Terneuzen.   Onze tijdelijke waterkeringen legden daar damwanden vrij voor inspectie en onderhoud. Tot een paar maanden geleden werkten wij met dijken die een waterhoogte van 2,5 meter tegenhouden.“ De startup heeft de Mobiele Dijken veelvuldig getest en gedemonstreerd aan delegaties in de proeftuin Flood Proof Holland van VPdelta. “Daar vroegen bezoekende partijen ons of wij onze Mobiele Dijken hoger dan 2,5 meter konden maken. Met die vraag uit de markt zijn wij meteen aan de slag gegaan. De hogere dijk hebben we in samenwerking met onze Duitse partner Mobildeich ontwikkeld. Het nieuwe type kan met 3,5 meter hoogte nog meer water tegenhouden, en daarmee zijn wij uniek. Het is super dat wij in de haven van Gennep bij een belangrijke calamiteit hebben kunnen laten zien dat de ervaringen die wij opdeden in de VPdelta proeftuin Flood Proof Holland met onze kleinere dijken, ook toepasbaar zijn bij deze grote dijk.” Voor ons werk was veel belangstelling; het NOS-journaal deed tijdens diverse uitzendingen verslag van ons werk.