A A A
Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.
SLAM DAM keert water met water

SLAM DAM keert water met water

Door de verwachting van extreem hoge waterstanden en harde wind op 13 januari 2017, dreigden dijken en havens niet al het water tegen te kunnen houden. In België en Nederland waren waterbeheerders daarom in opperste staat van paraatheid. Veel deltawerken gingen preventief dicht. Peter van de Hadelkamp, eigenaar van startup SLAM DAM, bood met zijn team die dag voor het tijdelijk keren van water een razendsnel en effectief alternatief voor de aloude zandzak. Dit toonden de ondernemers op die dag met hun demonstraties in de havens van Scheveningen en Antwerpen aan.

Watervlugge werking
Volgens Peter kwam het water in Antwerpen uiteindelijk niet zo hoog, maar in Scheveningen wel: “Schepen stonden al te hoog en het water bereikte ternauwernood de kades.” De ondernemer kijkt tevreden terug op de samenwerking die dag: “We bestaan nu twee jaar en hebben diverse keren onze waterkeringen op plekken door Nederland neergelegd. Deze dag hebben we kunnen laten zien dat we voldoende voorraad hebben om op meerdere plekken tegelijkertijd voor belangrijke momenten ingezet te kunnen worden. Het was erg leuk om deze keer in aanwezigheid van de media te kunnen laten zien dat wij razendsnel ter plekke zijn, en na afstemming met havenmeester Cees Duvenkot, vervolgens binnen een uur een dam van circa honderd meter lang neer zetten. Alles stond klaar ruim voordat het verwachte hoge water kwam."

 

Licht, eenvoudig en solide

De SLAM DAM, gemaakt van rekbaar, synthetisch rubber (EPDM), is licht van gewicht en bestaat uit een eenvoudige constructie. Hierdoor kunnen twee mensen de dam van circa honderd meter lang samen razendsnel op zetten. Zij vullen de aan elkaar verbonden compartimenten gelijktijdig met water, want bij tegendruk door water wordt het belaste compartiment licht omhoog gestuwd. Het tweede compartiment sluit zich dan in en zorgt daarmee voor de gewenste tegendruk. Hierdoor ontstaat de solide nooddam.

 

Duurzame Samenwerking

Peter geeft aan dat het bedrijf deze kans in Scheveningen en Antwerpen mede kreeg, omdat zij via VPdelta hebben kunnen bouwen aan zichtbaarheid en naamsbekendheid. “Aan zeer uiteenlopende hoogwaardigheidsbekleders van de overheid, het bedrijfsleven, de wetenschap en de media demonstreerden wij op evenementen van VPdelta onze tijdelijke waterkering.” Daar ging in de proeftuin van Flood Proof Holland, in samenwerking met studenten en wetenschappers van de TU Delft, veelvuldig het testen van de SLAM DAM aan vooraf. “We hebben onze dammen wel meer dan 75 keer laten vullen en weer leeglopen en zij doen het nog steeds goed! Door het duurzame materiaal hebben de dammen een minimale levensduur van veertig jaar. Hierdoor verdient de bovendien met TÜV gecertificeerde dam zich dus goed terug.”