A A A
Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.
Studenten onderzoeken waterkwaliteit in Blijdorp

Studenten onderzoeken waterkwaliteit in Blijdorp

Ruim 70 eerstejaars watermanagement studenten van de Hogeschool Rotterdam onderzochten voor hun allereerste praktijkonderzoek de waterkwaliteit in de diergaarde Blijdorp, één van de proeftuinen van VPdelta. Zij namen o.a. de dierenverblijven van de grootste ‘vervuilers’ onder de loep: de neushoorns en de pelikanen.


René Reusen, projectmanager Diergaarde Blijdorp, sprak de studenten toe met de woorden: “Wij willen er heel graag voor zorgen dat het water in Blijdorp heel schoon wordt. We werken hard aan een mooi en gezond Hollands sloten klimaat met voldoende waterplanten, vissen en zuurstof. Maar om dit te bereiken moeten we eerst weten hoe het zit. Jullie bevatten de juiste kennis en meetinstrumenten om mee te kijken.”


Studenten onderzoeken erop los

Met een duidelijk doel voor het vak ArcGIS zijn de studenten aan de slag gegaan. De opdracht was als volgt: lever een GIS kaart op met alle gegevens die in relatie staan met de waterkwaliteit. Als ware onderzoekers verspreidden de studenten zich in kleinere teams door de dierentuin om relevante onderzoeksvragen voor het watersysteem in Blijdorp te toetsen. Bij de grote vijver, het pelikanenbedrijf, het water bij de neushoorns en het nog te ontwikkelen gebied bij de spoorwegovergang dat in de toekomst ingericht gaat worden als natuurtuin.

 

Pelikanen

Mari-Clif Cazal, eerstejaars student watermanagement, onderzocht samen met een aantal klasgenoten het pelikanenverblijf. “In het water waar de pelikanen leven ligt veel poep dat voor de nodige stankoverlast zorgt. Dit is niet alleen nadelig voor het dierenwelzijn, maar ook onaantrekkelijk voor de bezoekers. Het pelikanenverblijf vormt een groter probleem voor de waterkwaliteit dan bijvoorbeeld de grote vijver. Dit komt onder andere omdat er in de grote vijver niet wordt gevoerd en eenden vrij kunnen bewegen.” De studenten doen metingen en gaan vervolgens op zoek naar oplossingen. Een mooie uitdaging, vindt klasgenoot Matthias van den Engel: “Als we het probleem van het pelikanenverblijf aanpakken, verbetert misschien de levenstandaard van alle dieren in Blijdorp!”

 

GIS kaart

Cazal: “We willen een GIS kaart van het verblijf van de pelikanen maken met allerlei gegevens, zoals de temperatuur van het water. Met zo’n kaart kun je zien waar het water warmer is of juist kouder. De temperatuur kan namelijk te maken hebben met de waterkwaliteit. Als het water ergens warmer is of er wordt meer gevoerd aan de dieren, dan kan de waterkwaliteit daar slechter zijn. Dus misschien moeten ze daar minder eten gaan voeren of bijvoorbeeld een boom plaatsen, zodat er schaduw is. We onderzoeken allerlei verbanden tussen omgevingsfactoren en acties die nu plaatsvinden en de waterkwaliteit, zodat we geschikte oplossingen kunnen aandragen.” Student Gerbert de Jong werkt ook mee aan het onderzoek en ziet nog een andere invalshoek: “Het is ook wel interessant om te zien of het echt zoveel slechter gesteld is met de waterkwaliteit in het pelikanenbedrijf ten opzichte van andere plekken in Blijdorp. Het is leuk om de verschillende wateren in Blijdorp te vergelijken en de oorzaken en gevolgen te achterhalen van de uitkomsten.”

 

Van theorie naar praktijk

Zo’n onderzoeksdag is nogal wat anders dan college volgen in de schoolbanken. Matthias van den Engel ziet de waarde er wel van in om ‘het veld’ in te gaan: “We hebben uit de boeken geleerd wat een slechte waterkwaliteit doet met dieren en natuur en dat soort dingen. Maar hier zie je ook echt het verschil met wat het doet met de omgeving.” De Jong: “Daarbij zien we vandaag heel duidelijk waarvoor we het doen. We kunnen discussiëren met de werknemers van Diergaarde Blijdorp en zelf onderzoek doen  waardoor we de ernst van de situatie inzien. Dat geeft een enorme boost om in de lesstof vast te bijten en gemotiveerd aan de slag te gaan.”

 

Buiten spelen

Jonathan Lekkerkerk, docent watermanagement aan de Hogeschool Rotterdam, is een groot voorstander van ‘onderwijs met de handen in het water’. “De studenten denken zo beter na over de werking van watersystemen, omdat ze in het veld aan het werk zijn. Zo krijgen ze een beter inzicht in kennis over wat er speelt als je met waterkwaliteit aan de slag gaat. Je kunt dingen in de schoolbanken leren, maar volgens mij is het veel leerzamer als je de dingen ook in de praktijk ziet gebeuren. Het is een ervaring die in het geheugen ingeprent staat.” Deze onderwijsmentaliteit van de Hogeschool Rotterdam wordt zeer gewaardeerd. De Jong: “We zijn nog maar eerstejaars watermanagers, maar mogen meteen al meewerken aan een groots en belangrijk onderzoek voor een echte opdrachtgever!”

 

De opgave

VPdelta stimuleert de wisselwerking tussen onderzoek en praktijk en creëert kansen voor studenten om ervaring op te doen in het werkveld. Lindsey Schwidder nam vanuit haar rol als Projectmanager Waterinnovaties bij VPdelta het initiatief voor deze onderzoeksdag: “Vanuit VPdelta werken we al enkele jaren samen met Diergaarde Blijdorp en zoeken we constant naar manieren om het watersysteem te verbeteren. Er zijn al diverse onderzoeken gedaan en het is mooi om te zien hoe de onderzoeksresultaten en adviezen worden opgepakt door de dierentuin. Door studenten de kans te geven serieus praktijkonderzoek te doen maken ze vroegtijdig kennis met het werkveld en worden ze bewust van de grotere wateropgaves. Daarnaast komen ze altijd met verrassend leuke ideeën en resultaten”. Naast dit soort onderzoeksdagen zijn er ook een aantal afstudeerders die langduriger onderzoek doen in de proeftuin Blijdorp. Leonie De Mulder, afstudeerder aan de Hogeschool Rotterdam: “Ik onderzoek hoe de doorstroming van het water in Blijdorp verbeterd kan worden, zodat het water in de vijver minder lang stilstaat. Momenteel woelen veel karpers de grond om, waardoor er geen planten kunnen groeien. Het is nu de taak om ervoor te zorgen dat het water weer schoon, helder en van goede kwaliteit wordt, waarmee het ook in de toekomst gezond blijft en Blijdorp een nóg aantrekkelijkere plek is om te bezoeken.”

 

Deze Delta Story is geplaatst in Het Waterschap.