A A A
Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.
Innovaties

Innovaties

Drijvende gebouwen, flexibele waterkeringen, waterdoorlatende stoeptegels en energieopwekkende infrastructuur: ze maken het dagelijks leven in delta’s veiliger en duurzamer. Sensoren die realtime informatie leveren kunnen een ramp helpen voorkomen. Slimme applicaties maken het deltabeheer niet alleen efficiënter maar vaak ook goedkoper. 

Juist in de ontwikkeling van kleinschalige toepassingen met grote effecten valt nog een wereld te winnen. Daarom ondersteunt VPdelta tientallen start-ups en innovatieve mkb-bedrijven in de ontwikkeling en marktintroductie van hun vindingen. Door ruimte en faciliteiten te bieden voor proeven en pilotprojecten en door businessplannen te helpen maken.

Maar ook door consortia te vormen en financiering te vinden. En door ondernemers te koppelen aan potentiële opdrachtgevers en klanten. 

Kijk hier voor een overzicht van onze partners. 
 

“Staar je niet blind op grote infrastructurele innovaties,ontwikkel ook veel kleine innovaties. Want aan kleine innovaties kunnen veel meer partijen geld verdienen”

Michiel van Haersma Buma, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland 


Contact
Heeft u interesse om te participeren in VPdelta activiteiten of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.