A A A
Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

Startersondersteuning

Van de Afsluitdijk tot de Zandmotor, de Nederlandse deltasector heeft iconische werken tot stand gebracht. Urgente vraagstukken in deltagebieden vergen echter ook kleinschalige kennisintensieve toepassingen. In proeftuinen en door middel van gerichte samenwerking met kennisinstellingen, gebiedsbeheerders en marktpartijen, krijgen startende ondernemers letterlijk en figuurlijk de ruimte om de oplossingen van de toekomst vorm te geven. 

VPdelta geeft startups een vliegende start door…

  • toegankelijke proeftuinen (fieldlabs) te lanceren waar startups concrete innovaties testen en demonstreren. 
  • ‘launching customers’ te identificeren en te benaderen.
  • studenten en wetenschappers te koppelen aan startups zodat kennis- en productontwikkeling elkaar complementeren.
  • startups een plek te geven in handelsmissies, onderzoeksprojecten en publiek-private consortia.
  • een beroep te doen op diverse (internationale) financieringsregelingen en investeringsprogramma’s.
  • procesbegeleiding en training van ondernemersvaardigheden aan te bieden.
  • startups te laten deelnemen aan beurzen, congressen en andere fora.
  • behoeften van en belemmeringen voor innovatieve ondernemers te adresseren bij de Topsector Water, RVO, UVW en, onder meer, de ministeries van EZ en IenM. 
  • de innovaties te tonen aan gebiedsbeheerders in binnen- en buitenland.

Contact
Wilt u meer informatie over de ondersteuning die wij u kunnen bieden of heeft interesse om te participeren in VPdelta activiteiten? Neem dan contact met ons op. Wij wisselen graag met u van gedachten.