A A A
Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.
Grensoverschrijdend Europees subsidieprogramma ConnectSME zoekt kmo’s en mkb’s met duurzame innovaties in de grensregio Vlaanderen-Nederland.

Grensoverschrijdend Europees subsidieprogramma ConnectSME zoekt kmo’s en mkb’s met duurzame innovaties in de grensregio Vlaanderen-Nederland.

Geplaatst op 14 december 2020

Delft, 14 december 2020 – Bedrijven die milieuvriendelijke innovaties ontwikkelen, kunnen zich vanaf nu opgeven voor het ConnectSME-programma. Het programma biedt 36 kmo’s en mkb’s uit de grensregio Vlaanderen-Nederland de kans om hun prototypes uit te werken en te testen in een reële omgeving in één van de deelnemende proeftuinen. Zo wil men een bijdrage leveren aan dat duurzame innovaties sneller een weg naar de markt vinden. ConnectSME versterkt en bevordert de samenwerking, innovatie en duurzame ontwikkeling van de grensregio en draagt het bij tot de CO2-reductie en het behalen van de gezamenlijke klimaatdoelen.

Investeren in duurzame innovatie
De Corona-crisis heeft veel bedrijven ertoe aangezet om creatief in te spelen op deze uitdaging. Om de Europese klimaatdoelstellingen te halen zullen we ook creatief moeten zijn. Voor veel bedrijven die duurzame technologieën ontwikkelen, is het moeilijk om de zogeheten ‘Vallei des Doods’ te overbruggen. Er is vaak een aanzienlijke hoeveelheid kapitaal nodig om het innovatieve product naar commerciële schaal te brengen, terwijl potentiële stakeholders nog niet durven te investeren. Het Connect SME programma probeert bedrijven in deze fase bij te staan. 

Onderzoek toont aan dat technologische innovaties baat hebben bij een fysieke demonstratie- en testomgeving. Een testomgeving die de reële markt weerspiegelt. Daarom willen de twee clusters achter ConnectSME initiatief, de Vlaamse Flux50 en haar Nederlandse evenknie Cleantech Delta, bedrijven linken met zes proeftuinen die sterk inzetten op duurzame ontwikkeling. De Thorsite (VITO), Snowball en Green Energy Park in Vlaanderen, The Green Village (TU Delft), Future Energy Lab Metalot (TU Eindhoven) en Brainport Smart District in Nederland.  

Deze proeftuinen stellen hun ontwikkelings- en demonstratie-omgeving open voor beloftevolle innovaties. Uiteindelijk zullen 36 geselecteerde bedrijven vouchers ontvangen voor advies en de kans om hun innovatie in deze fysieke testomgeving te demonstreren en te ontwikkelen. Ze krijgen feedback op basis van het gebruik van de technologie en er ontstaan inzichten die leiden tot verdere verfijningen van het product. Dit verhoogt de kansen op commercieel succes. De producten worden ook per proeftuin voorgesteld aan een breed publiek om zo de bekendheid ervan te verhogen. De beoogde uitkomst biedt zowel een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen als een economische meerwaarde in de vorm van meer omzet en werk in de grensregio. 

Gericht op grensregio Vlaanderen-Nederland
ConnectSME-project richt zich op Vlaamse en Nederlandse cleantech kmo’s en mkb’s die hun innovaties willen opschalen. Het programma faciliteert en ondersteunt grensoverschrijdende samenwerking maximaal door kwalitatieve matches te vormen met partijen over de grens. Nederlandse mkb’s testen hun innovatief product bij een Vlaamse proeftuin en de Vlaamse kmo’s demonstreren hun product bij een Nederlandse proeftuin. Elke proeftuin heeft specifieke faciliteiten en eigenschappen, waardoor een unieke combinatie tussen de kmo/mkb en een specifieke proeftuin ontstaat. Door de drempels voor grensoverschrijdende samenwerking weg te nemen, wil ConnectSME de marktintroductiekansen van innovatieve technologieën in de grensregio Vlaanderen-Nederland verbeteren. De Nederlandse en Vlaamse proeftuinen kunnen elkaar in toenemende mate aanvullen, wat voor het realiseren van complexe, cross-sectorale innovaties van belang is. Dankzij dit project zal de test- en demonstratie-infrastructuur van de grensregio nauwer verbonden geraken, waardoor na afloop van het project de innovatieve mkb’s en kmo’s van dit netwerk zullen kunnen blijven profiteren.

Meer informatie over selectiecriteria en aanmelding kan je in de flyer van het programma hier terugvinden. Het campagnebeeld van het programma kan je hier downloaden. 

Contact voor de pers:The Green Village
Arnoud van der ZEeM: arnoud.vanderZee@thegreenvillage.org
T: +31 (0)6 482 162 15 

Over ConnectSME
ConnectSME stimuleert innovatietrajecten van Vlaamse en Zuid-Nederlandse kmo’s en mbk-en door hen te verbinden aan grensoverschrijdende proeftuinen om hun innovatie te testen in een reële omgeving. Zo verhogen ze de maturiteit van hun prototypes waardoor hun technologische innovaties sneller de weg vinden naar de markt. Door het introduceren van deze nieuwe technologieën met een lagere klimaatimpact draagt het project bij aan de maximalisatie van CO2-reducties in de grensregio en het realiseren van de gezamenlijke klimaatuitdagingen in Europa. Het project wordt aangestuurd door een consortium van twee clusterpartners, Flux50 en Cleantech Delta, en zes proeftuinen uit België en Nederland: Snowball, Green Energy Ville, Brainport Smart District, Thor Park, Future Energy Lab Metalot en The Green Village. ConnectSME wordt gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. De Europese Commissie stelt via het Interreg-programma 2014-2020 ruim 152 miljoen euro ter beschikking uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor grensoverschrijdende samenwerking, die innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio versterkt en bevordert. Hiervoor werd door een partnerschap van Vlaanderen en Nederland en de 5 Vlaamse en de 3 zuidelijke Nederlandse provincies een programma ontwikkeld om te investeren in slimme, duurzame en inclusieve groei. Meer informatie op https://www.grensregio.eu/projecten/connectsme  of via de verantwoordelijken van de proeftuin.