A A A
Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.
Living Labs – de weg naar waterinnovaties

Living Labs – de weg naar waterinnovaties

Geplaatst op 01 november 2017

Dinsdag 31 oktober vond de sessie “Living labs - a gateway to water management innovations” plaats tijdens de Amsterdam International Water Week (AIWW). Onder begeleiding van Rene Vrugt (Rijkswaterstaat), namen Anne-Wil Lucas (Startup Delta), Luca Sittoni (Ecoshape), Pham Quy Nnah (HUNRE, Vietnam), Bas Jonkman (TU Delft) en Hla Oo Nwe (Irrigation and Water Utilization Management Department, Myanmar) het publiek mee in de wereld van living labs. 


Durven innoveren

Keynote speaker Anne-Wil Lucas (Startup Delta) benadrukt het nut van living labs: “Er zijn in Nederland prachtige voorbeelden, zoals Ruimte voor de Rivier, Deltawerken en de Markerwadden. Allen hebben met elkaar gemeen dat zij een nieuwe aanpak laten zien. Er is durf om te innoveren! Bovendien bewijzen deze living labs dat de innovaties werken, waardoor er mogelijkheden ontstaan om ze ook internationaal te vermarkten.” Zij vervolgt haar verhaal: “Mijn droom is om bruggen te bouwen tussen de ideeën die klein beginnen en de grote besluitnemers en zo van startups grote bedrijven te maken.”

 

Living Labs in Nederland, Vietnam en Myanmar

De sessie vervolgde met vier pitches van voorbeelden van Living Labs. Zo werkt programma manager Luca Sittoni onder de noemer ‘Living Lab for Mud – Sustainable Development via Building With Nature’ samen met diverse partners om kennis te krijgen over de complexe problemen van modderige kusten. Voor hen is het kunnen werken in een Living Lab waardevol: “Het stelt ons in staat om pilots uit te voeren en de opgedane kennis toe te passen in verdere onderzoeken. Het is dé manier om het onderzoeksproces te perfectioneren.” 

Ook in Vietnam en Myanmar is een Living Lab geen onbekend terrein. Professor Pham Quy Nnan (HUNRE, Vietnam) past citizen science toe om het watersysteem te monitoren van de Red River Delta in Vietnam: “Het gaat om een dichtbevolkt gebied waar veel sprake is van overstromingen. Met smartphones meten burgers de waterkwaliteit en het waterpeil. Dit levert waardevolle data op en draagt daarnaast bij aan het waterbewustzijn bij bewoners.” 

Vanuit Myanmar is directeur Water Resources and Irrigation Hla Oo Nwe overgevlogen naar Amsterdam. Zij vertelt over de water uitdaging waar Myanmar voor staat: “In samenwerking met de TU Delft en negen startups zijn er allerlei innovatieve monitoringstechnieken getest om meer inzicht te krijgen in ons watersysteem.” Ze vervolgt met trots: “Wij zien dit als een unieke living lab waar hopelijk concrete en duurzame oplossingen ontwikkeld gaan worden!”

 

Flood Proof Holland

De noodzaak om te experimenteren in het veld met innovaties is kortom wereldwijd. Bas Jonkman, professor TU Delft: “We zien steeds weer wat overstromingen kunnen aanrichten. We hebben daarom een goede strategie nodig om dit tegen te gaan. Daarom is er proeftuin Flood Proof Holland, waar ondernemers en onderzoekers kunnen testen en ontwikkelen in een gecontroleerde maar realistische setting. ” Regelmatig bezoeken buitenlandse delegaties de proeftuin: “Het opent deuren voor nieuwe vormen van innovaties, zowel in Nederland als in de rest van de wereld”. Uit deze living lab zijn ook onderzoeken zoals H2020 projecten BRIGAID en DOMINO gevolgd.

 

Overheid en startups

Om toekomstige wateruitdagingen aan te pakken is het stimuleren van onderzoek en bevorderen van nieuwe ideeën en oplossingen een must. In de afsluitende paneldiscussie bleek opnieuw dat living labs hier een  geschikt middel voor zijn. Maar volgens VPdelta voorzitter Michiel van Haersma Buma niet als enige:  “Je hebt ruimten nodig waar je kunt testen en showcases kunt creëren, maar daarnaast is de overheid aan zet. Zonder overheid kunnen startups niet van de grond komen. Ook al hebben ondernemers de geweldigste ideeën.” 

Anne-Wil Lucas vult aan: “De samenwerking van startups en potentiele afnemers is beter dan enkel testen in een living lab. Juist startups denken aan de vraag achter de vraag en komen veel betere oplossingen waar overheden nog niet aan hebben gedacht.”

Het is dus zaak dat gebiedsbeheerders hun rol als launching customer proactief oppakken. Directeur Omgeving, Communicatie en Strategie bij Rijkswaterstaat René Vrugt sloot de sessie af met het ambitie statement: “Nederland moet het living lab voor waterinnovaties van de wereld worden”.