A A A
Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.
Michiel van Haersma Buma blijft werkzaam als programmavoorzitter VPdelta

Michiel van Haersma Buma blijft werkzaam als programmavoorzitter VPdelta

Geplaatst op 31 mei 2018

Op donderdag 31 mei 2018 neemt Michiel van Haersma Buma afscheid als dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland. Zijn rol als voorzitter van ons VPdelta programma blijft hij continueren.
 

Wij zijn verheugd dat Michiel van Haersma Buma na zijn vertrek bij Delfland als programmavoorzitter van VPdelta actief blijft in de waterwereld, in deze regio, maar ook nationaal en internationaal. De afgelopen zes jaar is hij een enorme ambassadeur voor innovatie geweest.


Hij heeft aan de start gestaan van diverse innovatieve initiatieven. Zo maakte hij het in zijn functie als dijkgraaf in 2012 mede mogelijk dat Flood Proof Holland gelanceerd kon worden. Sindsdien zet Van Haersma Buma zich proactief in om de ontwikkeling en marktacceptatie van innovatieve tijdelijke waterkeringen te versnellen om effectiever waterbeheer bij calamiteiten te organiseren. Nog op de dag van afscheid van het Hoogheemraad opende hij de demodag op Flood Proof Holland waar civiele en militaire partners de ultieme aanpak beoefenden om beter voorbereid te zijn in geval van hoog water en calamiteiten.


Niet alleen de proeftuin Flood Proof Holland, maar ook de in mei jl geopende WaterStraat voor klimaatbestendige oplossingen draagt Van Haersma Buma een warm hart toe. Daarnaast werkte hij aan het concept de Waterbuffer, thermische energie uit oppervlakte water (TEO) en droeg hij bij aan de concrete inzet van innovatieve oplossingen zoals digitale peilstokken en innovatieve waterkeringen. Naast bovengenoemde VPdelta gerelateerde projecten zijn wij Michiel van Haersma Buma ook schatplichtig als het gaat om de samenwerking met hem aan de TU Delft gelieerde projecten in Myanmar en het H2020 project Brigaid.


Wij kijken uit naar de samenwerking met hem de komende tijd om het ecosysteem voor innoveren in de deltatechnologie te verbeteren en innovaties bij de publieke sector verder te vergroten.