A A A
Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

Minister Schultz bezoekt innovatieve watermanagement-startups

Geplaatst op 01 september 2016

In de gesprekken verkende de minister met de startups nationale en internationale kansen. Ook inventariseerde de minister concrete belemmeringen waar ondernemers tegen aanlopen in de verdere ontwikkeling van de innovaties. Schultz: “Ik reis veel, ik kom in alle deltalanden. Ik zie dat er nauwelijks ruimte is voor structurele oplossingen. Deze concrete kleinschalige en tijdelijke oplossingen bieden daar kansen. Ik wil deze in mijn achterzak bij me hebben.”

Minister van Infrastructuur & Milieu Melanie Schultz van Haegen bezocht op dinsdag 30 augustus in Delft de proeftuin Flood Proof Holland, een faciliteit voor onderzoek & onderwijs en het testen en demonstreren van innovaties op het gebied van waterbeheer.
De proeftuin Flood Proof Holland ligt in de ‘achtertuin’ van de TU Delft. De minister wilde graag kennis maken met het VPdelta programma; een programma onder leiding van de TU Delft dat innovaties in de deltatechnologie versnelt. Twaalf startups, waarvan enkele spinoffs van de TU Delft, demonstreerden hun innovaties.

Het Valorisatieprogramma Deltatechnologie, kortweg VPdelta werkt nauw samen met ruim 95 bedrijven. VPdelta brengt hierdoor innovatie vooruit op drie thema’s: Safe Delta (waterveiligheidsopgaven), Urban Delta (grootstedelijk waterbeheer) en Smart Delta (inzet van ict, slim combineren van functies en het betrekken van burgers en bedrijven bij waterbeheer).

Het programma beheert inmiddels tientallen projecten en lanceert thematisch ingerichte ‘fieldlabs/proeftuinen’, waar consortia hun nieuwe oplossingen kunnen testen, verbeteren en etaleren. Op één van deze faciliteiten, Flood Proof Holland, testen en demonstreren diverse startups in samenwerking met wetenschappers, studenten en gebiedsbeheerders tijdelijke flexibele waterkeringen en andere innovaties.