A A A
Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.
Schelpenbuffer in proeftuin de WaterStraat

Schelpenbuffer in proeftuin de WaterStraat

Geplaatst op 21 december 2017

Wat doe je als de regenbuien zo hevig zijn dat het water niet meer afgevoerd kan worden in de stad? Of er juist sprake is van te lange perioden van droogte? Ondernemer Henk Pannekoek bedacht een oplossing: de schelpenbuffer. De schelpenbuffer is in samenwerking met Traas & Ovaa Sport en The Colored Company onder de naam Ecologisch Waterbeheer op de markt gebracht. In december 2017 is deze geplaatst in proeftuin de WaterStraat in Delft. We spraken over deze innovatie met zijn zoon Ger Pannekoek die het voortouw neemt bij de vermarkting van de oplossing. 


Wat hebben jullie gedaan in de proeftuin?

“We hebben een ondergrondse schelpenbuffer en -zuiveringssysteem aangelegd. De schelpen in de buffer zorgt ervoor dat regenwater van hevige buien vertraagd wordt afgevoerd. Daarnaast kan het water worden vastgehouden en gezuiverd met behulp van een uniek mineralenmengsel. Het gezuiverde water is geschikt voor infiltratie of lokaal hergebruik, zoals bijvoorbeeld door de brandweer of voor de beregening van sportvelden. We willen in de WaterStraat laten zien dat ons systeem heel makkelijke te integreren in bestaande infrastructuur, waarmee complexe en kostbare renovaties vermeden kunnen worden.”

 

Waarom schelpen? 

“Schelpen zijn een hernieuwbare en circulaire grondstof. Het mooie aan schelpen is dat ze een groot bufferend vermogen hebben, zeer beperkt zijn in onderhoud door hun zelfreinigende vermogen en ook boven de grond flexibel én veilig te gebruiken zijn. Met het gebruik van schelpen stop je niet onnodig plastic in de grond, zoals gebeurd met het gebruik van bijvoorbeeld kratjes.”

 

Waarom wilden jullie graag een plek in de WaterStraat?

“Dankzij de WaterStraat heeft ons systeem de zichtbaarheid die nodig is om de vermarkting van onze schelpenbuffer te versnellen. Daarnaast krijgen we de kans om onze innovatie te laten valideren en documenteren door de TU Delft en hebben we de mogelijkheid om een aantal onderzoeksvragen te beantwoorden. De WaterStraat biedt ook een mooie manier om samen te werken met andere innovatieve ondernemers. Enerzijds door het creëren van een markt, anderzijds door heel concreet in de praktijk oplossingen en innovaties aan elkaar te verbinden en zo elkaars meerwaarde te vergroten. Wij zien nu al het positieve effect van het samenwerken met andere ondernemers aan oplossingen voor de klimaatadaptieve stad.”

 

De WaterStraat

De WaterStraat is een proeftuin; een onderzoeks- en demonstratieterrein voor klimaatadaptieve oplossingen gelegen op het terrein van The Green Village. Onder klimaatadaptieve oplossingen verstaan we nieuwe innovatieve manieren om met het veranderend klimaat in Nederland om te gaan, zoals aanhoudende droogte, piekbuien en stijgende temperaturen. De WaterStraat is een initiatief van The Green Village, Hoogheemraadschap Delfland en VPdelta.