A A A
Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

Delftse startup ShoreMonitoring helpt mee om woonboten Gennep los te krijgen

Geplaatst op 17 januari 2017

Als gevolg van de beschadigde stuw in de maas bij Grave is het waterpeil bij de Haven van Heijen/Gennep gedaald. Hierdoor liggen woonboten scheef, maken sommigen water en liggen andere schepen kritiek wat belasting betreft. Hoe langer het waterpeil laag blijft, des te meer schade. Met behulp van een jetski heeft het Delftse startup-bedrijf ShoreMonitoring de ondieptes rondom de woonboten, de havenmonden en de plas in kaart gebracht. Met deze informatie kan Rijkswaterstaat met behulp van een andere startup Mobiele Dijken een tijdelijke dijk aanleggen om meer water in de haven vast te houden. Lees het volledige artikel op de website van de TU Delft: Delftse startup ShoreMonitoring helpt mee om woonboten Gennep los te krijgen.