A A A
Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.
Waterschap Rivierenland onthult Smart Vislift

Waterschap Rivierenland onthult Smart Vislift

Geplaatst op 23 november 2018

Donderdag 22 november 2018 onthulden de innovatoren John van Boxel van Vislift bv. en Bjorn Prudon van Waterschap Rivierenland in Almkerk de meest recente innovatie op het gebied van vismigratie, Smart Vislift. Hiermee is de eerste zelfdenkende en zelfmetende vispassage van Nederland een feit.

 

Sluizen, stuwen, gemalen. Het zijn barrières in het water die voor vissen in onze waterwegen een enorme uitdaging zijn. John van Boxel houdt zich al jaren bezig met het welzijn van vissen en bedacht een oplossing voor een efficiënte vismigratie, de Smart Vislift.


Ideale omstandigheden

De vispassage laat het water getrapt naar beneden lopen. De stroomsnelheid wordt hierdoor lager, waardoor de vissen omhoog kunnen zwemmen. John van Boxel: “Elke vis die komt aanzwemmen wordt herkent. Door de aanwezige kunstmatige intelligentie doceert de automatische waterinlaat de juiste stroomsnelheid voor iedere vissoort en ontstaan de juiste migratie omstandigheden.”


Vis data

Bjorn Prudon juicht de komst van de Smart Vislift van harte toe: “De passage gaat enorm veel data opleveren voor waterschappen. Zo houdt het niet alleen de waterstanden en waterkwaliteit in de gaten, maar worden ook allerlei gegevens van passerende vissen opgeslagen. Dit levert veel nieuwe inzichten op over soorten en hoeveelheden vissen die passeren.”


Wereld Natuur Fonds

Ook voor het Wereld Natuur Fonds blijft de innovatie niet onopgemerkt. Marius Brants, coördinator Natuur Nederland, onderstreept nog een keer het belang van een goede vismigratie: “Wij zijn als Nederland de toegangspoort tot West-Europa voor trekvissen. Als ze hier bij de Haringvliet naar binnen zwemmen, kunnen ze tot in Zwitserland aan toe komen. Op hun tocht stuiten trekvissen op vele menselijke barrières. Alleen in Nederland al zijn er duizenden vismigratiebarrières in de vorm van gemalen, stuwen, sluizen en waterkrachtcentrales. Belangrijk dus om groots in te zetten op het weghalen van barrières en zeker geen nieuwe barrières te creëren. En daar waar weghalen niet kan te zorgen voor visvriendelijke doorgangen.” Hij vervolgt: “Interessant aan de Smart Vislift is, dat zij zichzelf gaat bewijzen. Er is namelijk alles in werking gesteld om direct en geheel automatisch te weten of de vissen er echt doorheen zwemmen. Een goede ontwikkeling waar we hier vandaag een primeur hebben!”


Onderzoek

Tot de tijd dat de Smart Vislift zichzelf heeft bewezen blijft onderzoek noodzakelijk om de innovatie te blijven verbeteren. In een samenwerking van VPdelta, Waterschap Rivierenland en Vislift bv. start er daarom een onderzoek naar de Smart Vislift in het Waterlab van de TU Delft. Hier wordt de Vislift in een stroomgoot geplaatst, waar watermanagementstudent Yannick van den Berg onder begeleiding van Ir. Wim Luxemburg onderzoek gaat doen. Luxemburg: “Bij de TU Delft koppelen we onze kennis en faciliteiten aan ondernemerschap. Zo geven we onze studenten de kans om actief onderzoek te doen naar innovaties die écht gebruikt gaan worden en dragen we met de opbrengsten vanuit dat onderzoek bij aan de verdere doorontwikkeling van het product.” Van den Berg: “Ik ben geïntrigeerd door de innovatie en zie het als een unieke kans om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de Smart Vislift.”

 

Lees ook:

"Rustkamer, digitale teller en aanpasbare watersnelheid: de vislift heeft het allemaal" in de Volkskrant