A A A
Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.
Onderwijs

Onderwijs

Al doende leert men. De aansluiting tussen onderwijs, ondernemerschap en beroepspraktijk is een pijler onder het programma. Drie van de twaalf partners zijn onderwijsinstellingen. Bij alle drie instellingen maakt onderwijs over innovatie en ondernemerschap deel uit van het curriculum.

Aansluiting

VPdelta sluit aan op het onderwijs door zowel studenten als onderzoekers in een vroeg stadium te betrekken bij ondernemerschap en de ontwikkeling van producten van startups en mkb. Dit gebeurt onder meer in de vorm van aan een proeftuin gekoppelde onderzoeks- en ontwerpvragen, kortdurende programma’s en evenementen, lesmodules en stages. Publieke organisaties en bedrijven in de sector hebben bovendien behoefte aan instroom van jong talent. Om jongeren te enthousiasmeren voor een relevante opleiding organiseert VPdelta activiteiten voor scholieren. 

De onderwijsinstellingen

De TU Delft is een van de grootse kennisinstellingen ter wereld op het gebied van waterbouw en watermanagement. Verschillende bachelor- en masteropleidingen van deze universiteit hebben bovendien rechtstreeks betrekking op ruimtelijke vraagstukken in de verstedelijkte delta. Hogeschool Rotterdam beschikt onder meer over het RDM Centre of Expertise, een leer- en onderzoeksomgeving voor Rotterdam en haar haven. Hier bevindt zich een de proeftuinen van VPdelta, Aqua Dock. UNESCO-IHE is dé internationale instelling voor onderwijs in waterbeheer en deltatechnologie. Studenten, zelf werkzaam in de sector, komen uit alle hoeken van de wereld naar Delft om een MSc-opleiding of een PhD-programma te volgen. 

Leren ondernemen

Aan alle drie onderwijsinstellingen kunnen studenten vakken en lesmodules volgen die hen voorbereiden op een loopbaan in de deltatechnologie. De Hogeschool Rotterdam biedt studenten een speciale module binnen het thema Adaptief Bouwen waarin ervaringen uit het bedrijfsleven en praktijkcasussen centraal staan. Aan de TU Delft volgen bachelorstudenten het vak Waterwerken in de praktijk. Doel van dit vak is het aanleren van ondernemersvaardigheden; studenten werken aan een businesscase voor een innovatief product. Ondernemerschap is ook waar het om draait in de summerschool Young Entrepreneurs van UNESCO-IHE. 

YES!Delft

Innovatie gedijt bij de aanwezigheid van incubators voor studenten en wetenschappers. YES!Delft is het aan de TU Delft verbonden centrum voor startende hightech-ondernemers. Gedurende een ontwikkelingsprogramma van drie tot vijf jaar kunnen zij gebruik maken van kantoren, laboratoriumruimte, advies en ondersteuning. YES!Delft heeft verschillende start-ups in de deltatechnologie opgeleverd die in samenwerking met VPdelta hun innovaties verder hebben ontwikkeld, vermarkt en verspreid. Van makers van sensoren of serious games over klimaatadaptatie en waterbeheer tot en met pioniers op het gebied van drijvend bouwen. Ook zijn hier nieuwe technologieën bedacht voor ontzilting van zeewater op basis van hernieuwbare energie en voor slimme irrigatie. 

Het WaterLab

Het WaterLab biedt ruimte aan praktijkonderzoek door en educatie van scholieren in het basis- en middelbaar onderwijs. Aan de hand van lespakketten voeren ze opdrachten in de directe leefomgeving uit, zoals neerslagmetingen. Als ware aspirant-onderzoekers maken de scholieren kennis met waterwetenschap en leren ze meer over de rol van deltatechnologie in waterbeheer en klimaatadaptatie. De scholieren gebruiken hiervoor ook innovaties uit het portfolio van VPdelta. Hun ervaringen vormen waardevolle input voor de verdere ontwikkeling van producten.
Daarnaast wordt onderzoek gedaan met HBO en WO studenten naar de citizen science projecten die het WaterLab opzet. 

Contact

Heeft u interesse om te participeren in VPdelta activiteiten of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.