A A A
Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.
Over VPdelta

Over VPdelta

In het Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water, kortweg VPdelta, werken de TU Delft en de regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter samen met verschillende partners uit het deltacluster. Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Kijk hier voor het team VPdelta. Wij wisselen graag met u van gedachten!

Valorisatie voor innovatie

Het voor innovatie zo wezenlijke proces van kennisvalorisatie is een fundament van het programma. VPdelta organiseert en faciliteert samenwerking tussen onderzoek (publiek) en commercie (privaat).  TU Delft, Deltares, en TNO zijn gerenommeerde onderzoeksinstellingen. Als grondleggers van VPdelta voeden ze de ontwikkeling van nieuwe producten met actuele kennis. In de proeftuinen koppelt VPdelta productontwikkeling door ondernemers aan kennisontwikkeling door onderzoekers. 

Drie thema’s 

VPdelta stimuleert innovatie op drie thema's: Safe Delta, Urban Delta, Smart Delta. In binnen- en buitenlandse proeftuinen testen, ontwikkelen en etaleren partners in de publieke sector oplossingen voor deltavraagstukken. Zij geven circa 100 startups en mkb-bedrijven ruimte, kennis en middelen om te kunnen werken aan nieuwe, betaalbare, opschaalbare producten en diensten voor eigentijds deltabeheer.

De proeftuinen leveren nieuwe wetenschappelijke inzichten op. Zo vindt actuele kennis aan de hand van tests, demonstraties en grootschalige toepassing door ‘launching customers’ (gebiedsbeheerders) haar weg naar de dagelijkse praktijk van het deltabeheer.

VPdelta…

  • biedt gebiedsbeheerders in binnen- en buitenland innovatieve oplossingen van Nederlandse bodem.
  • creëert toegankelijke proeftuinen waar onderzoekers en ondernemers samenwerken aan concrete innovaties.
  • ondersteunt startups en mkb-bedrijven in de ontwikkeling en marktintroductie van innovaties.
  • koppelt studenten en wetenschappers aan startups en betrekt ze bij internationale deltaprojecten.
  • ondersteunt overheden en bedrijven in het vormgeven van hun rol als launching customer

Wilt u meer informatie over startersondersteuning? Kijk dan hier