A A A
Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.
Partners

Partners

In het Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water werken de TU Delft en de regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter samen met verschillende partners uit het deltacluster. 

Concurreren door (samen) innoveren 

Als Nederland haar eigen waterbeheer betaalbaar wil houden en wereldwijd haar deltakennis en oplossingen wil verkopen, dan is ‘blijven vernieuwen’ het adagium. Alleen dán blijft ons land verzekerd van nieuwe (inter)nationale bedrijvigheid en de daarmee samenhangende, groeiende werkgelegenheid. Innovatie betekent dat nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden leiden tot nieuwe producten en diensten die voorzien in een behoefte. Om te komen tot concrete innovaties is nauwe samenwerking tussen drie partijen, de triple helix, van cruciaal belang.

Deze triple helix bestaat uit:

  • Overheid: gebiedsbeheerders met complexe operationele vraagstukken;
  • Onderzoek & onderwijs: internationaal gerenommeerde instituten met specialistische kennis;
  • Ondernemers: Mkb’ers en (academische) start-ups met innovatie- en ondernemerskracht.
     

 “De visie dat het verbinden van expertises en ervaringen van het bedrijfsleven, wetenschappers en onze partners resulteert in mooie effectieve oplossingen voor zowel ons eigen waterbeheer als voor de BV Nederland is de afgelopen jaren meer dan bevestigd.”

Marjan Kreijns, programmadirecteur VPdelta 

Onze partners

Gemeente Delft, Gemeente Rotterdam, Unie van Waterschappen, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, waterschap Rivierenland, Deltares, TNO, IHE-Delft, Provincie Zuid-Holland, InnovationQuarter, Hogeschool Rotterdam en drinkwaterbedrijf Dunea

Nauwe samenwerking

Kernteam Deltatechnologie, ministerie van Buitenlandse Zaken, ministerie van Defensie, ministerie van Economische Zaken en ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Topsector Water en tientallen start-ups, ondernemers en innovatieve mkb’ers. 

Cofinanciering

VPdelta wordt mede gedragen door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, Provincie Zuid-Holland en de Rijksoverheid. 

Uitvoerende partij 

Technische Universiteit Delft en InnovationQuarter.

Contact

Heeft u interesse om te participeren in VPdelta activiteiten of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.