A A A
Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.
Proeftuinen

Proeftuinen in Nederland

Werken de innovaties zoals verwacht en kunnen ze misschien verbeterd worden? De praktijk moet het uitwijzen. Om de proef op de som te nemen én om de werking van interessante innovaties te kunnen tonen, richt VPdelta thematische proeftuinen in, ook fieldlabs genoemd. VPdelta zet in op drie thema’s. 

Van prototype naar marktrijp product

De proeftuinen zijn toegankelijke, open proeflocaties, waar startups en andere innovatieve bedrijven samen met kennispartners, potentiële afnemers en eindgebruikers prototypes en producten testen, demonstreren en ontwikkelen tot marktrijpe innovaties. 

Showcases

Zien is geloven. De proeftuinen vormen uitstekende showcases van nieuwe Nederlandse deltatechnologie. Ze brengen vele belangstellenden uit binnen- en buitenland naar Zuid-Holland en trekken de aandacht van media wereldwijd. VPdelta verwelkomt jaarlijks tientallen delegaties in de verschillende proeftuinen.

Proeftuinen in bedrijf

Safe delta

Urban delta

Smart delta

Contact

Heeft u interesse om te participeren in VPdelta activiteiten of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.