A A A
Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.
Internationaal

Internationale proeftuinen

VPdelta is actief in Europa, Zuidoost-Azië en Afrika. Om aansluiting te vinden bij de grote uitdagingen in het internationale deltabeheer maakt VPdelta zich nadrukkelijk sterk voor een actieve rol van innovatieve start-ups in internationale projecten. Het programmateam werkt mee aan onderzoeksvoorstellen en bemiddelt bij de vorming van consortia van publieke en private partijen. Het programmateam beschikt bovendien over ruime ervaring met het aanspreken van diverse (internationale) financieringsregelingen en beschikt over een uitgebreid internationaal netwerk. De buitenlandse inzet maakt deel uit van de Internationale Waterambitie (IWA) van de Nederlandse overheid en watersector. 

Internationale proeftuinen:

Contact

Heeft u interesse om te participeren in VPdelta activiteiten of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.