A A A
Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

Afrika

In Afrika liggen grote uitdagingen op het gebied van voedselzekerheid. Hydro-meteorologische data(reeksen) zijn hard nodig om de relatie tussen klimaat en voedselproductie beter te kunnen duiden en om betere voorspellingen te kunnen maken. 

VPdelta en start-ups uit het portfolio zijn onder meer betrokken bij de ontwikkeling en inzet van innovatieve robuuste weerstations. In combinatie met satellietgegevens leveren de ingewonnen data waardevolle voorspellingen op. Dankzij slimme businessmodellen en informatieketens vinden de data en afgeleide informatieproducten hun weg naar de beoogde gebruikers, van boeren tot overheden. 

In Kenia, Ghana en Zuid Afrika zijn pilotprojecten met succes afgerond. De ontwikkelde systemen en methoden worden nu elders op het continent toegepast, onder meer in Rwanda, Uganda en Nigeria. Afrikaanse start-ups spelen hierbij een belangrijke rol. Het stimuleren van ondernemerschap, ook in Afrika, beschouwt VPdelta als een belangrijke weg naar innovatie en ontwikkeling. 

Contact
Heeft u interesse om te participeren in VPdelta activiteiten of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.