A A A
Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

Azië

In onder meer Vietnam (Rode Rivier) en Myanmar (Irrawaddy) werkt VPdelta samen met lokale partners aan de ontwikkeling en inzet van Smart Monitoring Solutions. Het gaat hierbij om het gebruik van innovatieve computermodellen, meetmethoden- en instrumenten en sensoren en om het verzamelen van data en informatie door burgers (citizen science) en de toepassing ervan in het beheer van de delta. Een ander doel is om door middel van citizen science burgers te betrekken bij en bewust te maken van watervraagstukken. 

Contact
Heeft u interesse om te participeren in VPdelta activiteiten of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.