A A A
Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

Europa

Europa wordt geteisterd door droogte, overstromingen en extreem weer. Schades bedragen opgeteld miljarden euro’s. Door klimaatverandering neemt de kans op zulke natuurrampen alleen maar toe. Het Europese Horizon2020-project BRIGAID draait om het versneld naar de markt brengen van innovaties op het gebied van overstromingen, droogte en extreem weer. BRIGAID staat voor: BRIdging the GAp for Innovations in Disaster resilience. 

De TU Delft en ingenieursbureau HKV leiden een consortium van 24 partners uit 12 landen. Dit consortium ontwikkelt methodes en gebruikt testlocaties in heel Europa om innovaties te ontwikkelen van prototype naar marktrijp product. Net zoals bij VPdelta gaat innovatie in BRIGAID gepaard met een beoordelingskader, aandacht voor marktbewerking en kennisdeling. Flood Proof Holland is een van de 8 proeftuinen waarin 75 tot 100 nieuwe producten worden getest. Dit gebeurt in nauwe samenhang met eindgebruikers, zodat hun wensen de productontwikkeling motiveren. Het doel is om 30 van deze innovaties voor mei 2020 klaar te stomen voor de markt. Ook Flood Proof Romania, dat naar voorbeeld van de proeftuin van VPdelta wordt ingericht, maakt deel uit van de BRIGAID test- en demonstratiefaciliteiten. 

Contact
Heeft u interesse om te participeren in VPdelta activiteiten of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.