A A A
Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.
Safe Delta

Safe Delta

Van ICT-toepassingen tot tijdelijke waterkeringen, VPdelta werkt aan uiteenlopende toepassingen die het leven in delta’s veiliger maken. In Nederland moet ondanks grootschalige ruimtelijke waterveiligheidsingrepen jaarlijks een tijdelijk teveel aan water worden gekeerd of afgevoerd. Elders in de wereld, van Noord-Amerika tot Zuidoost-Azië, is dat niet anders. Bij gebrek aan adequate infrastructuur vormen aanzwellende rivieren, geweld van zee en hevige neerslag een constante dreiging. 

Alleen al de overstromingen van rivieren treffen wereldwijd jaarlijks miljoenen mensen. Met overstromingsschade zijn tientallen miljarden euro’s gemoeid. Het aantal slachtoffers van overstromingen stijgt jaarlijks en de omvang van geleden schades neemt sterk toe. Als gevolg van klimaatverandering en sociaaleconomische trends worden overstromingsrisico’s doorgaans alleen maar groter. Omwille van veiligheid én beperking van economische schade staat het voorkomen van overstromingen in rivierstroomgebieden en kuststreken hoog op de agenda. 

Safe delta proeftuinen

Contact

Heeft u interesse om te participeren in VPdelta activiteiten of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Quote
Waterveiligheids opgaven in Deltagebieden