A A A
Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

Innoveren in en op het water

In de haven van Rotterdam bevindt zich de ideale experimenteeromgeving voor drijvend bouwen en stedelijke ontwikkeling op het water. "Innoveren in en op het water", een initiatief van gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam en Hogeschool Rotterdam, biedt ondernemers en onderzoekers pasklare waterkavels. Hier wordt gewerkt aan drijvende oplossingen voor deltasteden: van drijvende boerderijen tot en met hotels. In de proeftuin is ook plaats voor vernieuwers in de maritieme sector die met drijvende constructies werken. De proeftuin maakt onderdeel uit van de campus van RDM Rotterdam, waar techniekonderwijs, kennisontwikkeling en bedrijvigheid elkaar complementeren. Hier draait technisch talent warm voor een duurzame en klimaatbestendige ontwikkeling van havengebieden en deltasteden. 

Startups
Onder de vleugels van VPdelta werken vele startups en grownups aan de ontwikkeling van veelbelovende innovatieve producten. Klik hier voor meer informatie over de start-ups. 

Onderstaande mini-documentaire "Steden van de toekomst: indammen of meedeinen?" zoomt in op de kansen en gevaren van water voor de toekomstige bewoners van de aarde. 

Producent: Beeldzeggend Filmproducties

Contact
Wilt u de proeftuin bezoeken of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. We wisselen graag met u van gedachten.