A A A
Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

Flood Proof Holland

In 2013 is in Delft Flood Proof Holland geopend. Ondernemers testen en demonstreren er onder meer tijdelijke waterkeringen: modulaire systemen en flexibele constructies die snel en gemakkelijk kunnen worden vervoerd, gemonteerd en in gebruik genomen. In openluchtbassins wordt water naar behoefte ingelaten en afgevoerd om overstromingen te simuleren. De proeftuin is een ideale omgeving voor (veld)onderwijs, ondernemers werken er nauw samen met studenten en onderzoekers. 

Flood Proof Holland heeft in korte tijd een belangrijke functie verworven als showroom van concrete oplossingen in de deltatechnologiesector. Meer dan 2.500 bezoekers uit Azië, Afrika, Noord- en Zuid-Amerika en Europa, onder wie ambassadeurs van twintig landen, hebben demonstraties bijgewoond. Het resultaat is er naar. De proeftuin krijgt volop aandacht van binnenlandse en buitenlandse media en deelnemende ondernemers krijgen orders binnen. 

Startups

Onder de vleugels van VPdelta werken vele startups en grownups aan de ontwikkeling van veelbelovende innovatieve producten.Klik hier voor meer informatie over de start-ups. 

Contact

Wilt u Flood Proof Holland bezoeken of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. We wisselen graag met u van gedachten.