A A A
Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

Scheveningen Haven

Inno-port Scheveningen Haven is geopend in 2016. De zeehaven fungeert onder meer als testlocatie voor het project The Ocean Cleanup, de innovatieve meetboei Wavedroid, en als locatie voor onderzoek naar zeewierteelt: als voedselbron en als versterker van een gezond marien ecosysteem. Samen met gemeente Den Haag ontwikkelt VPdelta hier een proeftuin voor ondernemers die innovaties in kust- en waterbeheer en in de ruimtelijke ontwikkeling van kustgebieden willen uitproberen, verfijnen en vermarkten. 

Behalve aan de thema’s buitendijkse waterveiligheid, kustbescherming en -ontwikkeling, en waterbestendig bouwen wordt invulling gegeven aan het thema waterrecreatie. Door de koppeling tussen productontwikkeling en casusonderzoek ontstaan nieuwe inzichten en oplossingen die beheerders en gebruikers van kustgebieden de omgeving adaptief helpen maken. 

Startups
Onder de vleugels van VPdelta werken vele startups en grownups aan de ontwikkeling van veelbelovende innovatieve producten.Klik hier voor meer informatie over de startups. 

Contact
Wilt u Scheveningen Haven bezoeken of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. We wisselen graag met u van gedachten.