A A A
Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.
Smart Delta

Smart Delta

Deltabeheer wordt steeds slimmer. Digitalisering, automatisering en het koppelen van watersysteemfuncties maken het beheer van de delta efficiënter, soms ook goedkoper. Met geavanceerde sensoren en meetinstrumenten ingewonnen gegevens dienen als grondstof voor het dagelijkse beheer en voor strategische besluitvorming. Dankzij data kan onderhoud van infrastructuur, van riolering tot vaarwegen, beter worden afgestemd op reële behoeften. Rampenbeheersing kan niet zonder adequate informatievoorziening. Daarom is er internationaal veel vraag naar toepassingen van ICT die snelle en juiste afwegingen mogelijk maken. 

Onder de paraplu van VPdelta werken tientallen ondernemers aan tijd en geld besparende oplossingen. Zoals voor de aansturing van civiele werken en infrastructuur. Nieuwe digitale middelen stellen burgers en bedrijven in staat zelf een rol te spelen in het beheer van hun leefomgeving. Ook ontstaan er vruchtbare crossovers, door waterbeheer te koppelen aan de opwekking van duurzame energie of slimme irrigatie: 'more crop per drop'. 

Proeftuinen Smart delta

Contact

Heeft u interesse om te participeren in VPdelta activiteiten of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Quote
Ict oplossin­gen en slim com­bineren