A A A
Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

Sensordijk

Om meer kennis te vergaren van de processen die een dijk kunnen verzwakken (faalmechanismen) en om nieuwe sensor- en meetsystemen uit te kunnen testen, wordt op het terrein van Flood Proof Holland een dijk op ware grootte aangelegd: de SensorDijk. Dijken staan onder invloed van allerlei fysische processen. Omwille van optimaal dijkbeheer en -bewaking willen beheerders graag weten hoe deze processen op een dijk inwerken én de toestand kennen waarin een dijk verkeert.

De SensorDijk biedt ondernemers de mogelijkheid om sensoren en andere technologie te valideren en methoden en materialen ter versterking van dijken te testen en te demonstreren. Proeven met onder meer bresvorming en bezwijkproeven verschaffen inzicht in de risico’s waaraan een dijk onder bepaalde omstandigheden blootstaat. Door dijken met behulp van slimme technologie te monitoren houden beheerders niet alleen de vinger aan de pols, ze besparen ook geld als gevolg van doelmatiger dijkbeheer. 

Startups
Onder de vleugels van VPdelta werken vele startups en grownups aan de ontwikkeling van veelbelovende innovatieve producten.Klik hier voor meer informatie over de start-ups. 

Contact
Wilt u de Sensordijk bezoeken of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. We wisselen graag met u van gedachten.