A A A
Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

Smartpolder

In een waterrijke omgeving kan duurzame energie worden opgewekt door warmte en koude van water in de bodem op te slaan en te gebruiken voor verwarming en koeling van civiele werken of gebouwen. Allerlei innovatieve bedrijven en start-ups ontwikkelen producten om energie te kunnen winnen in combinatie met waterbeheer. Onder de noemer SmartPolder creëert VPdelta proeftuinen voor innovaties die waterbeheer combineren met de opwekking van energie en de verbetering van waterkwaliteit. 

Startups
Onder de vleugels van VPdelta werken vele startups en grownups aan de ontwikkeling van veelbelovende innovatieve producten.Klik hier voor meer informatie over de start-ups. 

Contact
Wilt u de SmartPolder bezoeken of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. We wisselen graag met u van gedachten.