A A A
Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

Waterinnovaties in de tuinbouw

In Zuid-Hollandse bevinden zich grote aaneengesloten glastuinbouwgebieden. De veranderende weerspatronen en eisen aan de waterkwaliteit stellen de sector en de gebiedsbeheerders voor drie opgaven;

  • Het grote oppervlak aan bedekte grond (kassen, gebouwen en wegen) maakt het gebied kwetsbaar voor schade door intensieve neerslag.
  • Tijdens droge perioden kan er een tekort aan zoetwater in het gebied ontstaan, waardoor de irrigatie van gewassen in gevaar komt.
  • Per 1 januari 2018 moeten tuinders gewasbeschermingsmiddelen met minimaal 95% verwijderen uit het afvalwater.

In samenwerking met de sector richten VPdelta-partners in de glastuinbouwgebieden proeflocaties in om innovaties op het snijvlak van tuinbouw en efficiënt waterbeheer te testen en te demonstreren. Zoals de showcase Waterbuffers, een verzameling technieken voor ondergrondse waterberging waarmee overtollig zoetwater kan worden benut in tijden van schaarste. Ook waterberging via kasdaken en benutting van gietwaterbassins kunnen uitkomst bieden en worden andere oplossingen verkend. Door de krachten van twee sterke Nederlandse sectoren (Water en Tuinbouw) te bundelen kunnen innovaties ontwikkeld worden waarmee een bijdrage geleverd kan worden aan een stabielere voedselproductie.

Overzicht waterinnovaties in de tuinbouw

 

 

COASTAR

Onder de noemer Coastal Aquifer Storage and Recovery (COASTAR) wordt de haalbaarheid van grootschalige ondergrondse opslag van zoet water in de regio Den Haag-Westland-Rotterdam onderzocht. Het onderzoek moet in 2018 jaar in kaart brengen hoe er voldoende zoetwater kan worden opgeslagen voor glastuinbouw, drinkwaterbedrijven en industrie.

Startups
Onder de vleugels van VPdelta werken vele startups en grownups aan de ontwikkeling van veelbelovende innovatieve producten.Klik hier voor meer informatie over de startups. 

Contact
Heeft u interesse om te participeren in VPdelta activiteiten of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. We wisselen graag met u van gedachten.