A A A
Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

WaterLab

Informatie over waterbewegingen in de stad helpt beheerders om overlast tegen te gaan en een veilige, aangename leefomgeving te scheppen. Het Science Centre in Delft biedt onderdak aan het WaterLab: een combinatie van een fysieke ruimte en een interactief digitaal platform. Burgers en m.n. scholieren verzamelen data met behulp van weerstations.

Het WaterLab faciliteert samenwerking via citizen science (burgers verzamelen data en doen onderzoek) en de uitwisseling van informatie tussen waterbeheerders, kennisinstellingen en burgers ten bate van concrete wateropgaven. Nieuwe methoden en technieken van start-ups worden er getest en gedemonstreerd.

Daarnaast biedt het WaterLab gelegenheid voor praktijkonderzoek door en educatie van scholieren in het basis- en middelbaar onderwijs. Meer informatie daarover vind je hier
Het WaterLab is een samenwerking tussen VPdelta, het Science Centre Delft, Hoogheemraadschap Delfland en IHE Delft.

Bezoek de website van het WaterLab op www.onderzoekwater.nl en volg het WaterLab op Facebook (@WaterLabSC)

Contact
Wilt u het WaterLab bezoeken, wilt u een citizen science project opzetten of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. We wisselen graag met u van gedachten.

 

Huidige projecten
 

Check de Stadsvergroening
Op 23 juli 2018 start Check de Stadsvergroening: een project waarbij inwoners zelf de bodem en waterafvoer in hun eigen buurt of tuin onderzoeken. Doordat het steeds vaker en harder regent, ontstaat er steeds vaker wateroverlast. Als we niks doen, zal die overlast door klimaatverandering en verstedelijking steeds groter worden. Met dit nieuwe onderzoeksproject gaat het WaterLab samen met zoveel mogelijk hulp-onderzoekers in kaart brengen in welke gebieden water goed wordt afgevoerd en waar wateroverlast ontstaat als het stevig regent. Het doel is niet alleen om meer data te verzamelen over groen en water in en rondom de stad. Door data te verzamelen van een plek waar de onderzoeker zelf wateroverlast ervaart, is gerichte actie mogelijk. Ga je tegels vervangen door gras of zet je een regenton neer?

Drinkable Rivers

WaterLab-ambassadrice Li-An Phao loopt de Maas af van bron tot monding. Hiermee vestigt ze de aandacht op het belang van schone rivieren voor de gemeenschappen die om die rivier leven. De huidige kwaliteit van het water is een spiegel van hoe we leven. Hoe schoner de rivier, hoe schoner en gezonder het land daaromheen. Door de waterkwaliteit van rivieren als startpunt te nemen, werkt Li An aan meer bewustzijn over de kwaliteit van levende systemen om uiteindelijk een Economy of Care op te zetten. Om te onderzoeken hoe drinkbaar de Maas nog is, onderzoekt Li-An elke 15 km de waterkwaliteit. Ze doet deze metingen samen met groepen bewoners of schoolklassen. Ze is online te volgen via www.drinkablerivers.org of via facebook (@Drinkable Rivers).

Ook in het buitenland vinden citizen science projecten plaats. 

Nepal: Burgers verzamelen watergegevens met smartphones in Nepal Valley. Lees meer
Vietnam: In het kader van het project MK27 is een geheugenspel ontwikkeld dat kan worden gebruikt voor niet-monetaire waardering van ecosysteemdiensten. Lees meer