A A A
Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.
Urban Delta

Urban Delta

In 2050 woont naar verwachting bijna driekwart van de wereldbevolking in verstedelijkte deltagebieden. Klimaatverandering en een kwetsbare leefomgeving dwingen steden tot een robuuste maar veerkrachtige inrichting en infrastructuur. Van drijvende objecten tot groene daken, VPdelta biedt ruimte aan de ontwikkeling van ontwerpen en toepassingen die de veerkracht en leefbaarheid van de stad vergroten. 

In Rotterdam fungeren straten, wijken, de rivier en haar oevers als showcases voor klimaatadaptatie. Door betere afstemming van waterbeheer en ruimtelijke ordening ontstaan ook interessante oplossingen, zoals multifunctioneel ruimtegebruik en participatief groenbeheer. Een andere prioriteit binnen het programma is onderzoek naar goedkoper en duurzamer beheer en onderhoud van civiele infrastructuur, zoals riolering, bestrating en duikers. 

Proeftuinen Urban delta

​Contact

Heeft u interesse om te participeren in VPdelta activiteiten of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Quote
Groot­st­edelijk wa­ter­be­heer in Delta's