A A A
Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

Civieltechnische opgaven

Van riolering tot wegen, bruggen, kades en duikers: civiele (water)infrastructuur is nodig om de omgeving droog, schoon, veilig en bereikbaar te houden. Al deze werken worden beheerd, onderhouden en, uiteindelijk, vervangen. VPdelta wil in Zuid-Holland een proeftuin creëren voor innovaties die de levenscyclus van civiele infrastructuur optimaliseren. 

Doordat dit gebied op veel plekken kampt met bodemdaling, wordt door gebiedsbeheerders veel geïnvesteerd in ingrepen die de infrastructuur letterlijk op peil houden. Zijn dit altijd de slimste maatregelen? Zijn duurzame alternatieven denkbaar die besparingen opleveren? Door gerichte sensoring en monitoring kan de gebiedsbeheerder overbodig onderhoud wellicht voorkomen. Of preventief ingrijpen zodat vervanging niet nodig is. Naast digitale oplossingen staan in de proeftuin onderzoek naar en het testen van innovatieve ontwerpen en alternatieve materialen centraal. 

Startups
Onder de vleugels van VPdelta werken vele startups en grownups aan de ontwikkeling van veelbelovende innovatieve producten.Klik hier voor meer informatie over de startups. 

Contact
Heeft u interesse om te participeren in VPdelta activiteiten of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op. We wisselen graag met u van gedachten.